Odlingen

FRÅN BESKÄRING OCH GÖDSLING TILL SKÖRD

Hela året har betydelse....

Mustens väg till flaskan börjar i vår odling. Idag är ca 7,49 Ha inodlat med äpplen och ett fåtal träd med päron. De sorter vi odlar är Collina, Discovery, Amarosa, Frida, Santana och Rubinola. De olika sorterna kompletterar varandra både när det gäller tid för mognad men även när det gäller deras naturliga motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur som är så viktig i en ekologisk odling. Varje del av året bär på sina viktiga beslut som rör bevattning, gödsel,
ogräsbekämpning, beskäring och rätt tid för skörd.

I februari börjar det. Då ska våra träd beskäras för att förbli friska och producera så bra som möjligt till oss.

I mars börjar vi gödsla och ge näring. Här börjar vi också vår ogräsbekämpning och se över våra nyttodjur. När blomningen börjar placerar vi ut humlor och bin för polenering.

I augusti är den första sorten mogen för skörd, då står vi och stampar och är ivriga att få plocka de solmogna äpplena. Skörden fortsätter sedan ut i oktober då den sista sorten är mogen.

Från och med 2016 till 2020 kommer vi att göra en ordentlig utökning av vår äppelodling. Utökningen kommer ske i 3 etapper. 2017, 2018 och 2020. När vår investering är klar kommer odlingen totalt att omfatta 7, 49 ha. Vi kommer även att börja undersöka möjligheten att musta våra egna äpplen hemma på gården.